علی بصیری

سه شنبه 12 مرداد 1400

نام: علی بصیری
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حقوق
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: b a s i r i @ i a u n s . a c . i r
تلفن: 01152374500
آدرس: نوشهر - میدان لتینگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر-سرپرست واحد (دانشجوی دکتری) - کدپستی: 4651141433


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل و دانشجوی دکتری ایران 1379
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس ایران 1369

 •  
  • دروس ارائه شده
  •  
  • سوابق اجرایی
  •  
  • تحقیقات
 •  
عنوان 
مکان تشکیل 
شماره کلاس 
روزها 
ساعت تشکیل 
مقطع 
فقه و حقوقساختمان مرکزی دانشگاه آزاد307سه شنبه12-13کارشناسی
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهرمهر 1387تاکنون
عضو هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهرمهر 1387تاکنون
عضو شورای فرهنگیدانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهرمهر 1387تاکنون
مدیر دانشجوییدانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوسفروردین 1376شهریور 1383
مدیر اداریدانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوستیر 1384مرداد 1386
عنوان 
جایگاه فقه و حقوق در اقتصاد مقاومتی، همایش منطقه ای اقتصاد مقاومتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر1392
حجاب و مدگرایی، همایش منطقه ای حجاب و مدگرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر 1393
نگرشی بر حقوق پرورشی کودکان در اسلام و کنفرانسیون جهانی کودک،همایش داخلی حقوق کودک و مسئولیتهای آن1389
 

بازدید: 2193

سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به علی بصیری می‌باشد.